Guido Malara fotografo

Stampatori di tessuti

Dhaka - Bangladesh, 2015