Guido Malara fotografo

Durga Puja

Dhaka - Bangladesh, 2015